Pravidla mateřského centra,
zásady pro návštěvníky:
 • Každý návštěvník (maminka, tatínek, atd.) se zapíše do knihy návštěv a zaplatí pobytné 25,- Kč za rodinku do označené sklenice na stole (20,- Kč pro členy MC).
   
 • Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v mateřském centru.
   
 • Vstup do prostor mateřského centra je pouze v přezůvkách (nebo rodiče v ponožkách).
   
 • Návštěvníci mají možnost využít kuchyňku. Kde si mohou uvařit čaj nebo kávu.   Čaj, kávu, cukr si berte v naší skříňce – cena je zahrnuta v pobytném.
   
 • Svačinky konzumujte pouze u stolu.
   
 • Na mamince zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v MC vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu (maminky, buďte ohleduplné k sobě i k ostatním).
   
 • V MC je dětem k dispozici nočník nebo WC, maminka vše po svém dítěti uklidí.
   
 • Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dejte pozor, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám v MC šetrně.
   
 • Důležitá je vyšší tolerance maminek (doprovodu dítěte) při „vzájemném poznávání dětí”.
 • Uvítáme Vaše nápady a připomínky k mateřskému centru.