Pomněnka - cíl a poslání: 

 

Pomněneka je nestátní neziskovou organizací,
jejímž cílem je:

 • podporovat fungující rodinu
 • iniciovat a realizovat prorodinné aktivity
 • pomáhat vytvářet prorodinné klima ve společnosti

 

Sdružení nabízí činnosti a služby pro
rodiny s dětmi, poskytuje:
 • společenské
 • vzdělávací
 • výchovné a zájmové aktivity a služby

 

VZNIK A ÚČEL:

Občanské sdružení POMNĚNKA vzniklo v únoru v roce 2012 v Ropici, díky aktivitě několika maminek na "mateřské dovolené". Je určeno především pro rodiče na "mateřské dovolené", ale také pro ostatní, kteří mají děti předškolního věku a cítí se sami, sami se svými běžnými starostmi, "sami" se svými dětmi. Umožňuje rodičům i jejich dětem pobyt v kolektivu a společenské vyžití a zabraňuje tak jejich sociálnímu vyloučení. Nabízíme jim i vzdělávací aktivity, vedoucí k plnohotnotnému trávení jejich volného času.

 

HLAVNÍ ČINNOSTÍ SDRUŽENÍ JE:
 • Provoz centra jako prostoru k setkávání rodičů
  a dětí
   
 • Umožnění navázání nových kontaktů 
   
 • Rozvoj kreativních, motorických a pohybových
  aktivit dětí za asistence maminek s přihlédnutím
  k jejich věku a individuálním schopnostem
   
 • Umožnit rodičům poskytování si vzájemné pomoci
  prostřednictvím předávání zkušeností 
   
 • Organizování jednorázových výletů a jiných akcí
  v souladu s cíli činnosti sdružení
   
 • Další činnosti související s plněním vytčeného
  poslání sdružení

 

CÍL:
 • Předejít sociálnímu vyloučení rodin s nejmenšími dětmi, především sociálnímu vyloučení rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA:
 •  Děti do 5-ti let a jejich rodiče.

 

ČINNOST POMNĚNKY PODPORUJÍ:
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Obec Ropice
 • Golf Brothers, s.r.o.
 • Jsme členy Sítě mateřských center